Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 402/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 150/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 878/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

skarg B. P., A. K. i B. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 573/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1404/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 44/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania

I SAB/Wa 1231/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-24

Sprawa ze skargi K. S. i E. F. na bezczynne i przewlekłe prowadzenie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SAB/Wa 1470/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 1608/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

I SA/Wa 1253/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3