Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Go 62/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-28

Sprawa ze skargi M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w przedmiocie rozpoznania wniosku o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów poprzez cofnięcie wcześniejszej zmiany

II SAB/Op 3/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Namysłowskiego w przedmiocie czynności geodezyjnych

I OSK 2015/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Słupskiego w przedmiocie zmiany oznaczenia nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Wr 96/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we W. (obecnie - Agencja Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy we W.) oraz Burmistrza Gminy T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Po 103/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie zmiany numeracji działki w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Bd 216/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-04-02

Sprawa ze skargi A. S. na czynność Starosty [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków