Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2315/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie warunków przyłączenia nieruchomości do istniejących wodociągów eksploatowanych oraz określenia wysokości należności za wyrażenie zgody na przyłączenie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Lu 787/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.