Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1456/11 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

IV SA/Wa 1149/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 1510/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości.