Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Rz 117/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Gl 296/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 81/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Lu 658/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Gl 247/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Rz 111/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi O. H. i S. R. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SAB/Gl 8/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju