Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wa 806/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

Skarga S. C. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy potwierdzenia spełniania warunków do ubiegania się o status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z w powodów politycznych