Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1411/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami

I SA/Wa 1139/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego