Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 242/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

I SA/Wa 1036/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1304/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga J. R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 522/17 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SAB/Wa 344/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi L. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1388/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 555/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2304/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

Sygn. I SA/Wa 2304/18 [pic] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2019 r. WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu D. B. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 280/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1906/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji