Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 647/17 - Wyrok NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 320/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania

I SA/Wa 1335/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania