Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

VI SA/Wa 949/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-25

skarg T. Sp. z o.o. z siedzibą w Ś. na decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wycofania z obrotu wyrobu budowlanego

II GSK 852/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w przedmiocie ustalenia i obowiązku opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia badań wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1890/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zakazu udostępnienia przez producenta wyrobu budowlanego