Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X
  • Skarżony

II SA 898/90 - Wyrok NSA z 1991-03-19

skargę Ireneusza S. na decyzję Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości w przedmiocie odmowy zezwolenia na rozszerzenie działalności gospodarczej o okresowe sprawdzanie manometrów.