Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X
  • Skarżony

III SA 1747/97 - Wyrok NSA z 1998-12-18

Opłata sankcyjna z art. 26 ust. 1 ustawy o badaniach i certyfikacji /Dz.U. nr 55 poz. 250 ze zm./ obejmuje także podatek od towarów i usług, jeżeli przy sprzedaży wyrobów podlegających oznaczeniu znakiem bezpieczeństwa mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

I SA/Po 3172/00 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 2001-02-13

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. - Izabeli P. w przedmiocie certyfikacji na znak bezpieczeństwa

I SA/Lu 983/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-10

Skarga Spółdzielni Pracy P.-U. '(...)' w M.-P. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia zaległości z tytułu nie wpłacenia sankcji ekonomicznej oraz odsetek od tej zaległości i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji.

I SA/Ka 1232/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-02-19

1. Opłata określona w art. 26 ust. 1 ustawy w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje...

I SA/Łd 1387/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-09-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w P.-T. w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Łd 118/98 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1998-06-30

skargę Henryka K. na wynik kontroli sporządzony przez inspektora w Urzędzie Kontroli Skarbowej w W. w przedmiocie określenia ilości i wartości wyrobów wprowadzonych do obrotu, nie oznaczonych znakiem bezpieczeństwa.

I SA/Wr 257/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-04-23

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie przestrzegania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji

I SA/Ka 2203/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-07-19

skargę Spółki z o.o. w (...) na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za marzec 1996 r.

III RN 180/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-10-15

Skarga Marka K. na wynik kontroli Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w P. w przedmiocie certyfikacji na znak bezpieczeństwa, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 15 października 2002 r., rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA od postanowienia NSA