Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 456/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy D. w przedmiocie likwidacji liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół w D.

II SA/Ol 216/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół

IV SA/Wr 457/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę T. publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkoli

IV SA/Wr 169/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych podległych Gminie K. na rok 2008

IV SA/Gl 343/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo