Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 769/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina I. stwierdza nieważność § 1 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że w części określonej w punkcie I wyroku zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

IV SA/Gl 702/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Wr 296/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świdnica w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica

II SA/Go 523/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej

II SA/Wa 1096/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie likwidacji szkoły

II SA/Go 584/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, z których mogą korzystać dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Ke 287/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Daleszycach w przedmiocie zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom podstawowym i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez stowarzyszenia na terenie gminy Daleszyce w 2007r.

IV SA/Wr 593/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Żórawina w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Żórawina

IV SA/Wr 582/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stoszowice w przedmiocie utworzenia Publicznego Przedszkola w miejscowości Przedborowa i nadania statutu

II SA/Wa 32/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły
1   Następne >   3