Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Op 533/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Ke 9/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Marszałka Województwa w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

I OSK 1121/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

III SA/Lu 590/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Ruda Huta w przedmiocie zmiany uchwały nr XXXVII/171/2002 w sprawie rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru udzielanych zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego...

IV SA/Wr 176/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. B. w przedmiocie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę W. B. na rok 2008

IV SA/Wr 84/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w J. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Domu Małych Dzieci w J.

IV SA/Wr 93/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. w przedmiocie aktu nadania stopnia nauczycielskiego

III SA/Gd 349/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

IV SA/Wr 243/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

IV SAB/Wr 18/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-02

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Kuratora Oświaty w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
1   Następne >   +2   +5   +10   38