Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 203/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Rz 900/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-12

Skarga L.C. i K.C. na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej im. [..] w [..] wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania skarżonej uchwały

II SA/Rz 337/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Korczyna w przedmiocie opłaty za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały z zakresie § 2 ust. 3, § 3 i § 6 w zakresie słów 'z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.'.

II SA/Rz 900/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Rz 807/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kulnie w sprawie ze skargi J. B. na tę uchwałę

II SA/Rz 807/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kuryłówka w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Rz 916/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Rz 554/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

II SA/Rz 852/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Horyniec Zdrój w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej

II SA/Rz 854/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Horyniec Zdrój w przedmiocie likwidacji szkoły podstawowej
1   Następne >   2