Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OW 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości D. gmina Cz.

IV SA/Wa 1828/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci oraz określenia wysokości nadpłaty

IV SA/Wa 1164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego