Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 41/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości D. gmina Cz.