Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

II OSK 1263/17 - Wyrok NSA z 2019-04-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej i odmowy uznania za obywatela polskiego