Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 548/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OW 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami

II SA/Rz 1143/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-23

Sprawa ze skargi G. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego

OZ 968/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-06

Zażalenie na rozporządzenie Wojewody W. ..

II OZ 547/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OW 79/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

II OW 78/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do nałożenia obowiązku eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko i ujęcie wody

II OZ 539/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C. i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 540/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C. i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 541/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C. i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.
1   Następne >   3