Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2089/16 - Wyrok NSA z 2016-10-18

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz [...]S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg W. K., K. K. oraz M. R., E. W., I. K., Z. J., A. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej