Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Kr 180/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność A. S.A w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Gd 720/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie informacji o środowisku

II SAB/Wa 461/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 214/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność [....] Spółka z o.o. w W. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 89/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie bezczynności w sprawie udzielenia informacji o środowisku

I OZ 915/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji o środowisku w kwocie 200 (dwieście) złotych

I OSK 1975/16 - Wyrok NSA z 2018-04-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej