Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 385/05 - Wyrok NSA z 2005-12-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta N.-T. w przedmiocie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków