Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II OSK 1037/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w przedmiocie nałożenia obowiązku naprawienia szkody w ciągu drenarskim

IV SA/Wa 2799/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego