Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego znak: [...] uzgadniającej warunki rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji paliw lokomotyw w K., w zakresie terminu jej obowiązywania, w części dotyczącej zanieczyszczenia wód podziemnych postana...