Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 269/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 886/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję [A] w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego