Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Sz 520/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w S. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi

II SA/Sz 408/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w S. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty za pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków