Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 358/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi [....] w T. na zarządzenie pokontrolne [....] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie wniosków pokontrolnych

II OSK 430/11 - Wyrok NSA z 2012-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2324/10 - Wyrok NSA z 2012-02-21

Sprawa ze skargi kasacyjnej Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi [...] S.A. w N. na zarządzenie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie nr [...] w przedmiocie nakazu wykonania czynności

II OSK 156/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej

II SA/Kr 345/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi [....] Spółki Akcyjnej z siedzibą w N. na zarządzenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie nakazu wykonania czynności

IV SA/Wa 686/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej

IV SA/Wa 604/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 2319/11 - Wyrok NSA z 2013-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 465/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji

II OSK 2378/14 - Wyrok NSA z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wydania nakazu przywrócenia stanu poprzedniego terenu
1   Następne >   2