Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 6/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek Wojewody Mazowieckiego wskazanie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego