Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 220/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę K. w B.

II SA/Rz 194/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Roźwienica w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 20 ust. 5 załącznika zaskarżonej uchwały.