Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1309/07 - Wyrok NSA z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta [...] W. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta [...] W., gmin: M., N., R., S., W. oraz miast P. i P.

IV SA/Wa 346/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

IV SA/Wa 308/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

IV SA/Wa 307/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OZ 519/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Otwocka nr [...] w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków