Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

OSK 1741/04 - Wyrok NSA z 2005-07-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II OZ 382/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód

IV SA/Wa 2624/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno