Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6090 Pozwolenie wodnoprawne i budownictwo wodne X

II SA/Gl 269/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 2256/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Po 338/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

skarg 'A' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w N. oraz Z. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'B' P.P. - U. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie odmowy przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego;

II SA/Gl 886/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję [A] w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 48/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia brzegowego i pobór wody z rzeki

II OSK 2190/16 - Wyrok NSA z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2799/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego