Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom X

II OSK 1037/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w przedmiocie nałożenia obowiązku naprawienia szkody w ciągu drenarskim