Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 58/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek w przedmiocie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy