Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 67/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie zbadania prawidłowości przeprowadzonej rekultywacji działki

II OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w związku z porzuceniem przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie Nadleśnictwa Olesno

II OW 86/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku '[...]' Spółki z .o.o. z siedzibą w Z. o wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

II OW 79/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

II OW 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

II OW 72/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za coroczne zalewanie użytku zielonego w otulinie rezerwatu przyrody

II OW 31/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie zmiany decyzji Starosty Ząbkowickiego znak: [...] uzgadniającej warunki rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego na terenie stacji paliw lokomotyw w K., w zakresie terminu jej obowiązywania, w części dotyczącej zanieczyszczenia wód podziemnych postana...

II OW 53/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie o zmianę decyzji o warunkach rekultywacji działki

II OW 64/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu

OW 44/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku ' [...]' Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów oraz o przyjęcie informacji o wytworzonych odpadach i uzupełnienia do zgłoszenia instalacji, która nie wymaga pozwolenia
1   Następne >   +2   4