Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wa 1801/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-20

Sprawa ze skargi [...] sp. z o.o. z siedzibą na niewykonanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyroku WSA w Warszawie z 15 stycznia 2020 r. sygn. IV SAB/Wa 1566/19 1. wymierza Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 3. przyznaje od Regionalnego Dyrektorowi Ochrony Środowiska w [......