Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 643/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. T. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji