Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X

I OSK 254/14 - Wyrok NSA z 2015-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie w przedmiocie odmowy wydania informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

I OSK 1299/14 - Wyrok NSA z 2015-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie w przedmiocie udostępnienia numeru księgi wieczystej