Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

VIII SA/Wa 160/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w sprawie orzeczeń komisji dyscyplinarnej za lata 2009

VIII SA/Wa 159/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej w sprawie orzeczeń komisji dyscyplinarnej za lata 2002

II SA/Kr 935/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Ol 84/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1487/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

OSK 829/04 - Wyrok NSA z 2004-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

OSK 693/04 - Wyrok NSA z 2004-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Bk 59/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1089/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Skargi kasacyjne M. Z. oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 769/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2