Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Wa 879/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

Skarga L. P. na przewlekłość postępowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w rozpatrzeniu skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 179/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 587/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

II SAB/Wa 422/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 34/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość postępowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 145/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-10

Sprawa ze skargi E. P. na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania w przedmiocie przetwarzania danych osobowych skarżącej przez przedsiębiorstwo N. S.A. z siedzibą w W.:

II SAB/Wa 637/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi na przetwarzanie danych osobowych

I OSK 1069/15 - Wyrok NSA z 2015-12-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. Ż. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1681/15 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. Z. na przewlekłość postępowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 958/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-09

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych postępowania w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   +2   5