Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

IV SAB/Po 24/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wznowienia postępowania,

II OSK 836/10 - Wyrok NSA z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Wars...

IV SA/Po 524/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy obiektu letniskowego