Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA 1514/00 - Wyrok NSA z 2000-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopaliny