Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 624/12 - Wyrok NSA z 2012-05-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny

IV SA/Wa 117/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Kr 1486/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny

IV SA/Wa 117/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

IV SA/Po 950/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II SAB/Lu 86/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie zniesienia statusu pomnika przyrody

II SA/Sz 1384/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wałcz w przedmiocie ustalenia opłat za odbiór i oczyszczenie nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników komunalnych na terenie gminy Wałcz

II OSK 2539/17 - Wyrok NSA z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II SA/Ol 386/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-20

skarg A. i A. S. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie ustanowienia na obszarze gminy Zespołu Przyrodniczo

II OSK 400/17 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
1   Następne >   2