Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Kr 51/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. I. zobowiązuje Starostę W. do wydania w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zwrotu akt organowi - aktu w postępowaniu wszczętym na wniosek Spółki z o.o. '[...]' w K. w dniu 18 kwietnia 2008r. w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. I