Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 1167/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

II SA/Sz 1280/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-08

Sprawa ze skargi Gminy [...] i Gminy [...] na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie planu ochrony Parku

II SA/Po 107/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi Gminy Włoszakowice na rozporządzenie Wojewody Leszczyńskiego w sprawie powołania Przemęckiego Parku Krajobrazowego

II SA/Łd 1166/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego w Ł. na rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego

IV SA/Wa 1338/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-21

Sprawa ze skargi B. K. na rozporządzenie Nr [...] Wojewody [...] w sprawie [...] Parku Krajobrazowego im. [...]

II OSK 759/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie [...] Parku Krajobrazowego

II OW 49/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania opinii dotyczącej planowanych działań inwestycyjnych w strefie oddziaływania na pomnik przyrody

II OW 19/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

Wniosek [...] S.A. w W. Oddział w S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego między Prezydentem Miasta R. a Wojewodą P. w sprawie wydania decyzji o wyznaczeniu kierunku i terminu wykonania rekultywacji gruntów

II OSK 754/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie [...] Parku Krajobrazowego

II SA/Go 1100/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-11

Sprawa ze skargi Prokuratora Okręgowego na rozporządzenie Wojewody w przedmiocie zmiany rozporządzenia w sprawie obszarów chronionego krajobrazu