Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II OSK 274/17 - Wyrok NSA z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

IV SAB/Wa 198/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi M. [...] sp. z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Cegłów w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia