Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 274/17 - Wyrok NSA z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

II SAB/Wr 28/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta W. w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na usunięcie drzew