Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SAB/Po 24/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wznowienia postępowania,

II SA/Ol 359/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 836/10 - Wyrok NSA z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego przystąpienia do użytkowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Wars...

II SA/Bk 793/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia budowy

II SA/Gd 370/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 27/05 - Wyrok NSA z 2005-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie nakazu dokonania rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 2871/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

SA/Bk 299/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie pozwolenia na budowę

SA/Sz 414/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sz. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

SA/Sz 507/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   2