Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Bd 893/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymiany prawa jazdy

II SA/Kr 1797/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-08

Sprawa ze skargi Tatrzańskiego Parku Narodowego w Z. na zarządzenie Starosty T. w przedmiocie organizacji ruchu na drodze powiatowej: Ł. P.

II SA/Op 244/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew